Abu Dhabi 2017

Abu Dhabi 2017

November 7 – 11, 2017

Palo Alto 2017

Palo Alto 2017

November 1 – 5, 2017

Guns & Roses | Mumbai Exhibition II

Guns & Roses | Mumbai Exhibition II

Pop-up Show in Anticipation of Abu Dhabi Art 2017

October 26 – November 1, 2017

Frieze New York

Frieze New York

Randall's Island

May 5 – 7, 2017

Art Basel Hong Kong 2017

Art Basel Hong Kong 2017

March 23 – 25, 2017

Art Dubai 2017

Art Dubai 2017

March 15 – 18, 2017

The Armory Show 2017

The Armory Show 2017

March 2 – 5, 2017

India Art Fair 2017 | Booth A2

India Art Fair 2017 | Booth A2

February 2 – 5, 2017

Art Stage Singapore 2017

Art Stage Singapore 2017

January 12 – 15, 2017

Abu Dhabi 2016

Abu Dhabi 2016

November 16 – 19, 2016

Palo Alto 2016

Palo Alto 2016

October 13 – 16, 2016

Frieze New York 2016

Frieze New York 2016

Spotlight S.H Raza Solo Show Booth D30

Syed Haider Raza

May 5 – 8, 2016

Dallas Art Fair

Dallas Art Fair

Salman Toor

April 9, 2016

Art Dubai 2016

Art Dubai 2016

Adeela Suleman, Abdullah M. I. Syed, Avishek Sen, M. F. Husain, Anil Revri, Natvar Bhavsar, G. R. Iranna, Rekha Rodwittiya, Paresh Maity, Sakti Burman

March 16 – 19, 2016

The Armory Show 2016

The Armory Show 2016

March 2 – 5, 2016

India Art Fair 2016

India Art Fair 2016

M. F. Husain, F. N. Souza, Sadequain, S. H. Raza, Jehangir Sabavala, B. Prabha, Rasheed Araeen, Natvar Bhavsar, G. R. Iranna, Salman Toor, Adeel Uz Zafar, Adeela Suleman

January 28 – 31, 2016

Art Stage Singapore 2016

Art Stage Singapore 2016

Jamini Roy, M. F. Husain, F. N. Souza, Jehangir Sabavala, S. H. Raza, Natvar Bhavsar, G. R. Iranna, Aakash Nihalani, Paresh Maity, Bernardo Siciliano, Adeela Suleman

January 21 – 24, 2016

Abu Dhabi Art 2015

Abu Dhabi Art 2015

Anila Quayyum Agha, Abdulla M. I. Syed, M. F. Husain, Rasheed Araeen, Anil Revri, G. R. Iranna

November 17 – 21, 2015

Subcontinental Masters II

Subcontinental Masters II

November 13 – 15, 2015

Palo Alto 2015

Palo Alto 2015

October 8 – 11, 2015

Art International Istanbul 2015

Art International Istanbul 2015

September 4 – 6, 2015

Art 15 London

Art 15 London

May 21 – 23, 2015

Frieze Art Fair - Spotlight 2015

Frieze Art Fair - Spotlight 2015

May 14 – 17, 2015

Indian Spring

Indian Spring

April 16 – 18, 2015

Art Dubai 2015

Art Dubai 2015

March 17 – 21, 2015

"Subcontinental Masters"

"Subcontinental Masters"

March 11 – 13, 2015

India Art Fair 2015

India Art Fair 2015

January 29 – February 1, 2015

Art Stage Singapore 2015

Art Stage Singapore 2015

January 22 – 25, 2015